Ravnatelj

Poverjeni ravnatelj

dr. Marco Jarc

 

Kontakt: marco.jarc@solskicenter.net

Ravnateljica je na razpolago za informacije in razgovor vsak dopoldan po vnaprejšnjem dogovoru. Po vnaprejšnjem dogovoru so možna tudi srečanja v popoldanskem času.