Ravnatelj

Ravnatelj je na razpolago za informacije in razgovor po vnaprejšnjem dogovoru.

Kaj nudimo

Ravnatelj zagotavlja usklajeno upravljanje šolske ustanove, je njen pravni zastopnik in odgovoren za upravljanje finančnih virov in doseganje zastavljenih ciljev; ima avtonomne pristojnosti pri vodenju, koordiniranju in vrednotenju človeških virov.   

Dokumenti

CV Peter Černic

Curriculum Vitae

Organizacija in stiki

Odgovoren

Avatar utente

Personale scolastico

Pišite na