Znanstveni licej

Znanstveni licej omogoča pridobitev kulturne izobrazbe, pri kateri sta humanistična in znanstvena komponenta harmonično zliti.

Kaj je

Znanstveni licej omogoča pridobitev kulturne izobrazbe, pri kateri sta humanistična in znanstvena komponenta harmonično zliti. Dijakom nudi sredstva za učinkovito soočanje z zahtevami spreminjajoče se družbe, da bodo lahko kos njenim izzivom tako s poklicnega kot kulturnega vidika. Obenem nudi možnost pridobivanja kritičnega in samostojnega mišljenja, ki je vsekakor potrebno za plodno vključevanje v čedalje bolj kompleksno in tehnološko obarvano družbo.

Nenehno prepletanje teoretičnega in laboratorijskega pristopa daje pouku informatike, fizike, kemije, naravoslovja in risanja novo kvaliteto, saj spodbuja dijakove interakcije znotraj delovnih skupin, omogoča izvajanje kritične analize pojavov ter sinteze zaključkov in rezultatov.  

Izkustvena metoda ter laboratorijsko in terensko delo se ob kurikularnih programih ustrezno dopolnjujeta z dodatno ponudbo, ki je v skladu s splošnimi smernicami zavoda in prispeva k bogatenju dijakovih kompetenc.

Dodatna ponudba se razvija skozi vseh pet let šolanja. 

V prvem bieniju predvideva večdnevne izlete v Italijo, ki predstavlja, zaradi svoje arheološke in kulturno umetniške dediščine, primerno izhodišče za spoznavanje umetniških smeri in zgodovinskih obdobij, ki se obravnavajo v prvem in drugem razredu. Izbira poteka izmenično med severno in srednjo ali južno Italijo (npr. Lombardija, Piemont ali Ligurija/Toskana, Umbrija, Rim ali Kampanija). 

Ekskurzije, obiski in ogledi so v tej fazi šolanja bolj splošne narave, saj je prvi bienij propedevtičen za nadaljnji študij v naslednjem triletju, ko bodo dijaki pridobili zadostno znanje in sposobnosti za plodno sprejemanje zahtevnejših izzivov. Za prvi bienij so zato predvidene poldnevne ali celodnevne ekskurzije, ki bodo dijakom omogočile spoznavanje bližnje okolice; izvajali se bodo obiski struktur, ki skrbijo za okolje, ogledi razstav, gledaliških predstav ter pobude v okviru zdravstvene vzgoje, ki bodo pripomogle k preprečevanju odvisnosti, k oblikovanju zdravega odnosa do hrane ter ekološke naravnanosti do okolja. 

V drugem bieniju in v petem razredu se izvajajo večdnevni izleti v tujino, ki v teku triletnega obdobja omogočajo spoznavanje zahodno-, srednje- in vzhodno-evropskega prostora (Praga ali Budimpešta / Dunaj, München ali Berlin /Pariz, Bruselj ali Barcelona).   Poleg transverzalnih in medpredmetnih ekskurzij, spadajo k predlaganim pobudam še obiski visoko specializiranih tehnoloških obratov (soških elektrarn, informatskih in elektronskih podjetij, simpozijev z naravoslovno, fizikalno in tehnološko vsebino, ki jih prirejajo univerze in znanstveni laboratoriji) ter udeležba na predavanjih, delavnicah in naravoslovnih dnevih v organizaciji Univerze v Novi Gorici. 

Za peti razred so poleg zgoraj navedenih dejavnosti predvidene še specifične pobude v sklopu usmerjanja, ki bodo dijakom osvetlile možnosti, ki jih nudijo univerze v Gorici, Trstu, Vidmu in v Sloveniji.

Učbeniki

Pišite na