Državni izobraževani zavod s slovenskim učnim jezikom

Simon Gregorčič

Gorica

Poglej več o zavodu

Informacije in oglaševanje

Storitve

Storitve ki jih nudimo dijakom, staršem in osebju.

Didaktika

La nostra offerta formativa

Šola

Š.L. 2023/2024


Znanstveni licej omogoča pridobitev kulturne izobrazbe, pri kateri sta humanistična in znanstvena komponenta harmonično zliti.

Preberi več


Vzgojno – izobraževalni proces na humanističnem liceju spodbuja vsestransko intelektualno in kulturno rast dijakov.

Preberi več


Klasični licej seznanja mlade z izročilom antike, na katerem temeljita moderna evropska civilizacija in humanistična kultura.

Preberi več

Didaktika

Poglej učne vire ustanove

Pojdi na didaktiko