VZGOJNA PONUDBA

Vpeti v evropski proces izobraževanja po kompetencah

Avatar utente

da Urednik Spleta

Personale tecnico

0

Vpeti v evropski proces izobraževanja po kompetencah

Vse smeri licejskega pola upoštevajo evropske smernice o učenju in izobraževanju po kompetancah. Slednje uvajajo sistem izobraževanja, ki temelji na novih standradih usvajanja kurikularnih vsebin, novih učnih in raziskovalnih ciljih ter novih didaktičnih strategijah, kot so določene v uradnih listinah izobraževalne politike EU. 

Vzgojno–izobraževalno ponudbo bogatijo različni projekti, prireditve, predavanja iz literarnih, zgodovinskih in družbenih tem, jezikovna tekmovanja, tečaji računalniškega opismenjevanja, priprave na izpit ECDL, športne dejavnosti, poučne ekskurzije in večdnevna poučna potovanja.

 

Učne poti za pridobivanje tranzverzalnih kompetenc in usmerjanje

Zakon o Dobri šoli je vzgojno izobraževalno ponudbo obogatil tudi z obvezno izkušnjo IZMENJAVE ŠOLA–DELO, ki ga je zakon št. 145 iz dne 30. decembra 2018 preimenoval v Učne poti za pridobivanje transverzalnih kompetenc in usmerjanje. Zakon določa obvezno število devetdesetih ur, ki so razporejene v drugem bieniju in petem letniku in so del rednega kurikularnega pouka.

Projekt presega tradicionalni staž in se pri nas uveljavlja kot didaktična metoda, ki temelji na pristopu učenja ob delu. Dijakom v času izvajanja projekta sledita notranji in zunanji mentor, razredni svet pa pripravi vzgojno izobraževalni projekt. V teku triletja se dijakovi rezultati zbirajo v posebnem portfolju. 

 

Kaj pridobijo dijaki v petletju licejskega šolanja?

  • široko splošno kulturo, ki jim odpira poti v svet;
  • razgledanost in pripravo za izbiro katerekoli univerzitetne smeri;
  • možnost razvijanja svoje ustvarjalnosti in svojih interesov.