NAŠE SMERI

Katere smeri nudimo na naši šoli...

Avatar utente

da Urednik Spleta

Personale tecnico

0

 

 

HUMANISTIČNI LICEJ SIMONA GREGORČIČA

 

Vzgojno–izobraževalni proces na HUMANISTIČNEM liceju se osredotoča na spodbujanje intelektualne in kulturne rasti dijakov, na razvijanje njihovega poglobljenega razumevanja stvarnosti in kritičnega pristopa k izzivom sodobne družbe.

Kaj nudi šolanje na HUMANISTIČNEM LICEJU?

  • Temeljito splošno izobrazbo na jezikovnem, humanističnem in znanstvenem (matematično – naravoslovnem) področju 
  • Razčlenjeno mrežo znanj in sposobnosti, pridobljenih pri preučevanju človeka in družbe iz zornih kotov različnih znanosti. 
  • Ključ do boljšega razumevanja sveta in človeškega življenja.

 

ZNANSTVENI LICEJ SIMONA GREGORČIČA – opcija uporabne znanosti

ZNANSTVENI LICEJ nudi dijakom sredstva za učinkovito soočanje z zahtevami spreminjajoče se družbe, da bodo lahko kos njenim izzivom tako s profesionalnega kot kulturnega vidika. Obenem nudi možnost pridobivanja kritičnega in samostojnega pristopa, ki je vsekakor potreben za plodno vključevanje v čedalje bolj kompleksno in tehnološko obarvano družbo.

ZNANSTVENI LICEJ je šola, ki dijaku zagotavlja:

  • uravnovešeno splošno izobrazbo;
  • kulturno širino;
  • temeljna znanja in metode, ki so tipične za znanstvene predmete.

 

KLASIČNI LICEJ PRIMOŽA TRUBARJA

KLASIČNI LICEJ seznanja mlade z antično kulturo, ki je temelj evropske civilizacije. V iskanju novih ustvarjalnih ravnovesij med vrednotami izročila in izzivi bodočnosti privzgaja v dijaku kritično razumevanje in odprtost do vsakega znanja in do neponovljivih dragocenosti človekovega duha.

Značilnosti izobraževanja na KLASIČNEM LICEJU:

  • široka splošna kultura, v kateri se tradicija zahodne civilizacije spaja z izzivi moderne znanosti;
  • sistematična metoda dela, ki jo dijaki usvojijo ob filološkem branju obravnavanih besedil;
  • sposobnost reševanja problemov, ki temelji na teorizaciji in abstrakciji;
  • kritičen pristop, ki dijaku omogoča nadaljnje samostojno učenje