Zgodovina

Danes v sklopu državnega izobraževalnega zavoda s slovenskim učnim jezikom S. Gregorčiča delujejo tri višješolske študijske smeri: klasični licej “P.Trubarja”, humanistični licej in znanstveni licej »S. Gregorčič«, ki so se razvile iz bivšega učiteljišča “S. Gregorčiča”. S šolskim letom 2016/17 bo družboslovna smer humanističnega liceja ukinjena.

Zgodovina šolskih smeri sega v 19. stoletje, v čas, ko je avstrijska država postavila temelje višjemu šolstvu v Gorici.

Gorica je bila zgodovinsko eno izmed pomembnejših slovenskih šolskih središč. Že leta 1847 so na avstrijski državni gimnaziji uvedli tečaje slovenskega jezika. Z ustanovitvijo učiteljišč leta 1871 pa smo v mestu dobili prvo slovensko državno učiteljišče, kateremu je sledila leta 1913 tudi prva slovenska državna gimnazija.

Prva svetovna vojna je predvsem gimnaziji zadala hud udarec, saj je po priključitvi Gorice Italiji nehala delovati. Gentilejeva reforma in fašistično obdobje pa so učiteljišče najprej prenesli v Tolmin in ga nato dokončno ukinili leta 1927.

Potrebno je bilo počakati leto 1944, da je gimnazija, sicer pod nemško okupacijo, ponovno zaživela.
Klasični licej »Primoža Trubarja« in učiteljišče »Simona Gregorčiča«, sta v današnji obliki začela delovati po drugi svetovni vojni in sta neposredna dediča avstrijskega šolskega sistema.

S šolskim leto 1945/46 sta po zaslugi zavezniške vojaške uprave obe šoli ponovno zaživeli, ko jima je zavezniška vlada dala pečat samostojnih šol s slovenskim učnim jezikom. Italijanska vlada jih je nato de jure priznala leta 1961.

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja sta profesorska zbora obeh šol vnašala večje ali manjše spremembe v začetno podobo šol, ki so jo določali ministrski programi. Oba profesorska zbora sta namreč stalno koristila možnosti, ki jima jih je nudila zakonodaja o preizkušanju novih usmeritev.
Najvidnejše spremembe so bile opazne na učiteljišču S. Gregorčič, ki se je iz štiriletne šole preoblikovalo najprej v petletni pedagoški licej, nato pa v petletni družboslovni in petletni znanstveno-tehnološki licej.

1. septembra 2000 je prišlo do združitve obeh zavodov v eno samo šolo, ki je pod imenom VVIZ Gregorčič pridobil status pravne osebnosti in je postal didaktično ter organizacijsko samostojen.
Od leta 2010 z Gelminijevo reformo delujejo reformirani klasični licej, znanstveni licej – z opcijo uporabnih ved in humanistični licej.

Državni izobraževalni zavod s slovenskim učnim jezikom S. Gregorčiča nudi dijakom in dijakinjam iz širšega goriškega območja možnost, da opravijo v Italiji višješolsko šolanje v slovenskem jeziku.