Zbor učnega osebja

Naloge zbora učnega osebja

 

Zboru učnega osebja predseduje ravnatelj. Sestavlja ga vse učno osebje, ki je v službi v ustanovi. Skliče ga ravnatelj ali ena tretjina njegovih članov.

Zbor učnega osebja odloča o didaktičnem delovanju in skrbi za načrtovanje šolskega vzgojnega dela. Predvsem se lahko izreče glede katerekoli vsebine, ki je v njegovi pristojnosti, na podlagi 7. člena zakonodajnega odloka z dne 16.4.1994, št. 297 ali pa na podlagi drugih zakonskih določil.

Sklepi sprejeti na osnovi zgoraj navedenih zakonskih določil so obvezujoči za vse člane zbora učnega osebja. Člani zbora so te sklepe dolžni spoštovati pri opravljanju svoje službene obveznosti.

 

 

STALNI PROFESORJI

 • Priimek Ime

  BRATINA Mirjam

  BREGANT Danja

  COSSUTTA Karen

  ČERNIC Peter

  DEVETAK Damiana

  DEVETAK Viljena

  DORNIK Harjet

  GERGOLET Martina

  GERGOLET Viljem

  GRAHONJA Martina

  GRUSOVIN Nadia

  KLANCIC Daniela

  KLANJŠČEK Neva

  KRALJ Andrej

  MARINCIC Nadia

  PAHOR Adrijan

  PETEJAN Marco

  REBEC Nadja

  RUZZIER Tjaša

  SEMEC Sara

  SEMOLIČ Livio

  SREBOTNJA Vanda

  VIŽINTIN Marta

  ŽERJAL Ivan

 

 

PROFESORJI SUPLENTI

 

 • Priimek Ime

  BANDELJ David

  BEUCIAR Veronika

  BRANDOLIN RAFAELLA

  ČERNIC Saša

  CROSELLI David

  KLANJŠČEK Jurij

  PASSON ALIDA

  PETEANI Manuel

  POSILLIPO Paolo

  SLAMIČ Alija