Zgodovina

Opis vsebin

Rimski imperij, Zaton in padec
september
Širjenje krščanstva, Vzpon islama
oktober
Preseljevanje ljudstev, Slovani in rimski svet
november
Vzpon frankovske države, Karolingi
december
Fevdalna družba, Vzpon papeštva in nastanek Cerkvene države
januar
Stanovska monarhija, Stanovska monarhija: Rimsko-nemško cesarstvo, Španija
februar
Cesar in papež, Italijanske mestne države
marec
Nastanek absolutizma, Razsvetljeni absolutizem
april
parlamentarna država, Anglija med absolutizmom in parlamentarizmom
maj
Mesto in evropsko srednjeveško gospodarstvo
junij

Dijak bo ob zaključku šolskega leta ocenjen pozitivno, če:

Dijak ne sme imeti negativne ocene; negativno oceno pa ima mora popraviti v doslednem roku.

Nazaj