Listina šolskih storitev

Listina šolskih storitev je dokument, ki ga mora nuditi šola svojim uporabnikom. V njem so opisani cilji,  strukture, načini delovanja, na osnovih katerih šola nudi svoje storitve.