Docenti e classi assegnate

Liceo umanistico

Razred 1. 2. 3. 4. 5.
Slovenski jezik 4 Fortuna 4 Fortuna 4 Klanjšček J. 4 Pahor 4 Pahor
Italijanski jezik 4 Tomsič V. 4 Klancic 4 Klancic 4 Klancic 4 Klancic
Angleščina 3 Cigui 3 Ruzzier 3 Kralj 3 Kralj 3 Kralj
Latinščina 3 Devetak D. 3 Devetak D. 2 Cossutta 2 Cossutta 2 Klanjšček J.
Zgodovina in zemljepis 3 Klanjšček J. 3 Klanjšček J.
Zgodovina 2 Fortuna 2 Klanjšček J. 2 Pahor
Filozofija 3 Gergolet V. 3 Gergolet V. 3 Gergolet V.
Humanistične vede 4 Zobec 4 Zobec 5 Zobec 5 Zobec 5 Gergole V.
Pravo in ekonomija 2 Semolič 2 Semolič
Matematika 3.Grahonja 3.Grahonja 2 Grusovin 2 Grusovin 2 Grusovin.
Fizika 2 Dornik M. 2 Dornik M. 2 Dornik M.
Naravoslovje 2 Bregant 2 Rustja 2 Dornik 2 Dornik 2 Dornik
Zgodovina umetnosti 2 Žerjal 2 Žerjal 2 Žerjal
Športne in gibalne vede 2Vižintin 2 Vižintin 2 Vižintin 2 Vižintin 2 Vižintin
Verouk/alternativne dejavnosti 1 Bratina 1 Bratina 1 Bratina 1 Bratina 1 Bratina
Ure 31 31 34 34 34

 

Liceo classico

Razredi IV. GIM. V. GIM. 1. KL. 2.KL 3.KL
Slovenski jezik (A75-A74) 4 Cossutta 4 Cossutta 4 Devetak 4 Devetak 4 Devetak
Italijanski jezik 4 Tomsič V. 4 Klanjšček N. 4 Klanjšček N. 4 Klanjšček N. 4 Klanjšček N.
Latinščina (A75-A74) 5 Rebec 5 Rebec 4 Marincic 4 Marincic 4 Marincic
Grščina (A75-A74) 4 Rebec 4 Rebec 3 Rebec 3 Marincic 3 Marincic
Angleščina 3 Ruzzier 3 Ruzzier 3 Ruzzier 3 Ruzzier 3 Ruzzier
Zgodovina zemljepis (A75-A74) 3 Fortuna 3 Fortuna
Zgodovina 3 Černic P. 3 Klanjšček J. 3 Černic P.
Filozofija 3 Černic P 3 Klanjšček J. 3 Černic P.
Matematika (a27) 3 Tomsič E. 3 Tomsič E 2 Tomsič E 2 Tomsič E 2 Tomsič E
Fizika (a27) 2 Tomsič E 2 Tomsič E 2 Tomsič Ei
Naravoslovje 2 Dornik 2 Dornik 2 Dornik 2 Dornik 2 Dornik
Zgodovina umetnosti 2 Žerjal 2 Žerjal 2 Žerjal
Športne in gibalne vede 2 Vižintin 2 Vižintin 2 Vižintin 2 Vižintin 2 Vižintin
Verouk/alternativne dejavnosti 1 Bratina 1 Bratina 1 Bratina 1 Bratina 1 Bratina
Ure 31 31 35 35 35

 

Liceo scientifico – opzione scienze applicate

Razredi 1. 2. 3. 4. 5.
Slovenski jezik 4 Devetak V. 4 Devetak V. 4 Devetak V. 4 Pahor 4 Pahor
Italijanski jezik 4 Tomsič V. 4 Tomsič V. 4 Klančič 4 Klanjšček 4 Klanjšček
Angleščina 3 Cigui 3 Cigui 3 Kralj 3 Kralj 3 Kralj
Zgodovina in zemljepis 3 Devetak V. 3 Devetak V.
Zgodovina 2 Černic P. 2 Černic P. 2 Černic P.
Filozofija 2 Gergolet V. 2 Gergolet V. 2 Gergolet V.
Matematika 5 Gergolet M. 4 Gergolet M. 4 Grahonja 4 Gergolet M. 4 Gergolet M.
Fizika 2 Petejan 2 Petejan 3 Petejan 3 Petejan 3 Petejan
Naravoslovje 3 Bregant 4 Rustja. 5 Bregant 5 Bregant 5 Bregant
Informatika 2 Sedevćič 2 Sedevćič 2 Sedevćič 2 Sedevćič 2 Sedevćič
Risanje/zgodovina umetnosti 2 Slamič 2 Slamič 2 Slamič 2 Slamič 2 Slamič
Športne in gibalne vede 2 Vižintin 2 Vižintin 2 Vižintin 2 Vižintin 2 Vižintin
Verouk/alternativne dejavnosti 1 Bratina 1 Bratina 1 Bratina 1 Bratina 1 Bratina
Ure 31 31 34 34 34