Znanstveni licej

Znanastveni licej - uporabne vede

Znanstveni licej omogoča kulturno izobrazbo, pri kateri sta humanistična in znanstvena komponenta harmonično zliti. Dijakom nudi sredstva za učinkovito
soočanje z zahtevami spreminjajoče se družbe, da bodo lahko kos njenim izzivom tako s profesionalnega kot kulturnega vidika. Obenem nudi možnost pridobivanja kritičnega in samostojnega pristopa, ki je vsekakor potreben za plodno vključevanje v čedalje bolj kompleksno in tehnološko obarvano družbo.

Znanstveni licej z opcijo uporabnih ved se razlikuje od tradicionalnega znanstvenega liceja, ker v njem ni latinščine, vendar kljub temu ohranja značilno licejsko splošnoizobraževalno usmerjenost. Značilen je velik pomen, ki ga pripisuje eksperimentalnemu in laboratorijskemu delu. Nenehno prepletanje teoretičnega in laboratorijskega pristopa daja pouku  fizike, kemije, naravoslovja in risanja novo kvaliteto. Pomembno vlogo dobi tudi računalnik in izkoriščanje drugih možnosti za uporabo nebesednih in multimedijskih govoric.

Obravnava znanstvenih predmetov temelji na izkustveni metodi, ki zagotavlja dijakom aktivno vlogo in ustrezen položaj v izobraževalno-vzgojnem procesu. Znanstveni licej predstavlja osnovo za univerzitetni študij še zlasti na znanstvenem področju, pa tudi za vključevanje v različne poklice.

Znanstveni licej omogoča pridobitev kulturne izobrazbe, pri kateri sta humanistična in znanstvena komponenta harmonično zliti. Dijakom nudi sredstva za učinkovito soočanje z zahtevami spreminjajoče se družbe, da bodo lahko kos njenim izzivom tako s profesionalnega kot kulturnega vidika. Obenem nudi možnost pridobivanja kritičnega in samostojnega mišljenja, ki je vsekakor potrebno za plodno vključevanje v čedalje bolj kompleksno in tehnološko obarvano družbo.

Nenehno prepletanje teoretičnega in laboratorijskega pristopa daje pouku  informatike, fizike, kemije, naravoslovja in risanja novo kvaliteto, saj spodbuja dijakove interakcije znotraj delovnih skupin, omogoča izvajanje kritične analize pojavov ter sinteze zaključkov in rezultatov.

Izkustvena metoda ter laboratorijsko in terensko delo se ob kurikularnih programih ustrezno dopolnjujeta z dodatno ponudbo, ki je v skladu s splošnimi smernicami zavoda in prispeva k bogatenju dijakovih kompetenc.

Dodatna ponudba se razvija skozi vseh pet let šolanja.

V prvem bieniju predvideva večdnevne izlete v Italijo, ki predstavlja, zaradi svoje arheološke in kulturno umetniške dediščine, primerno izhodišče za spoznavanje umetniških smeri in zgodovinskih obdobij, ki se obravnavajo v prvem in drugem razredu. Izbira poteka izmenično med severno in srednjo ali južno Italijo (npr. Lombardija, Piemont ali Ligurija/Toskana, Umbrija, Rim ali Kampanija).

Ekskurzije, obiski in ogledi so v tej fazi šolanja bolj splošne narave, saj je prvi bienij propedevtičen za nadaljnji študij v naslednjem triletju, ko bodo dijaki pridobili zadostno znanje in sposobnosti za plodno sprejemanje zahtevnejših izzivov. Za prvi bienij so zato predvidene poldnevne ali celodnevne ekskurzije, ki bodo dijakom omogočile spoznavanje bližnje okolice; izvajali se bodo obiski struktur, ki skrbijo za okolje, ogledi razstav, gledaliških predstav ter pobude v okviru zdravstvene vzgoje, ki bodo pripomogle k preprečevanju odvisnosti, k oblikovanju zdravega odnosa do hrane ter ekološke naravnanosti do okolja.

V drugem bieniju in v petem razredu se izvajajo večdnevni izleti v tujino, ki v teku triletnega obdobja omogočajo spoznavanje zahodno-, srednje- in vzhodno-evropskega prostora (Praga ali Budimpešta / Dunaj, Muenchen ali Berlin /Pariz, Bruselj ali Barcelona). Poleg transverzalnih in medpredmetnih ekskurzij, spadajo k predlaganim pobudam še obiski visoko specializiranih tehnoloških obratov (soških elektrarn, informatskih in elektronskih podjetij, simpozijev z naravoslovno, fizikalno in tehnološko vsebino, ki jih prirejajo univerze in znanstveni laboratoriji) ter udeležba na predavanjih, delavnicah in naravoslovnih dnevih v organizaciji Univerze v Novi Gorici.

Za peti razred so poleg zgoraj navedenih dejavnosti predvidene še specifične pobude v sklopu usmerjanja, ki bodo dijakom osvetlile možnosti, ki jih nudijo univerze v Gorici, Trstu, Vidmu in v Sloveniji.

 

SPECIFIČNA PONUDBA ZNANSTVENEGA LICEJA ZA ŠOLSKO LETO 2014/15

Med poglavitne cilje Znanstvenega liceja uvrščamo promocijo znanstvene kulture in ovrednotenje njene vloge v današnji, čedalje bolj tehnološko predznačeni družbi.

 

Tečaj robotike

V ta namen smo za šolsko leto 2014/15 organizirali 10-urni tečaj robotike, ki se bo na šoli odvijal v popoldanskih urah, predvidoma marca ali aprila 2015. Namenjen je dijakom drugega bienija in petega razreda Znanstvenega liceja (glede na to, da za izvajanje tečaja predznanje ni potrebno, bomo v primeru razpoložljivosti prostih mest razširili ponudbo tudi na 2. razred prvega bienija).

Dijaki se bodo naučili osnov programiranja (c++), senzorike (ultrazvočni senzor, senzor upogiba, senzor svetlobe), osnovnih algoritmov v robotiki (izogibanje oviram, iskanje robov površin) in mehatronike (aktuatorji). Spoznali bodo način delovanja robotov ter si iz komponent sestavili svojega. Ob pomoči voditelja ga bodo sprogramirali za različne namene. Eden od teh je izmikanje oviram (tako izmikanje uporablja npr. sesalnik ROOMBA). Robote bodo sprogramirali s t.i. SUMO BORBO ROBOTOV, kjer robota drug drugega skušata izriniti iz kroga. Na zabaven način bodo torej zaobjeli temeljne algoritme, ki se uporabljajo v robotiki in se hkrati seznanili s senzorji in programiranjem v c++ programskem jeziku.

 

Formativni staž

Za omogočanje neposrednega stika z delovnim okoljem ter z namenom, da bi dijakom olajšali izbiro univerzitetnega študija in bodočega poklica, je za četrti razred Znanstvenega liceja predvidena organizacija vzgojno-usmerjevalnega enotedenskega staža, ki se bo odvijal v mejah razpoložljivosti gostujočih podjetij in bo v sklopu izobraževalnega procesa udejanjal izmenjavo obdobij pouka in dela. Delovna praksa se bo predvidoma odvijala v prvem tednu februarja 2015. Podjetja, ki bodo gostila naše dijake, so tržaška zdravstvena ustanova s sedežem pri Sv. Ivanu, podjetje Mipot Hi-Tech Company S.p.A. iz Krmina ter center COBIK iz Ajdovščine (Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo).

 

Specifične pobude

V mesecu decembru se bodo vsi dijaki Znanstvenega liceja udeležili vodenih ogledov deželne meteorološke postaje OSMER F.V.G. ter koncentracijskega taborišča v Viscu. Spremljevalci: prof. Bregant, prof. Cijak, prof. Černic.

Dijaki drugega bienija in petega razreda Znanstvenega liceja se bodo v letošnjem šolskem letu udeležili predavanj, delavnic in naravoslovnih dni v organizaciji Univerze v Novi Gorici. Nekatere tematike, ki so jih dijaki višjih razredov izbrali, zadevajo npr. nanotehnologije, protivirusne proteine kot povzročitelje mutacij v človeškem genomu ter energijske pretvorbe in skrb za okolje. Datume dejavnosti bomo prilagodili razpoložljivosti organizatorja. Predavanja se bodo po dogovoru odvijala predvidoma v šolskem centru ali v prostorih Univerze v Novi Gorici.

Za letošnje šolsko leto imamo na programu še obisk inštituta za fiziko na Univerzi v Trstu, ki se ga bodo udeležili dijaki 4. in 5. razreda Znanstvenega liceja. Datum obiska bo prilagojen razpoložljivosti gostitelja. Spremljevalci: prof. Petejan, prof. Čač.

PriponkaVelikost
PDF icon koncna-info.bilten-znan.licej.pdf287.71 KB