Vodstvena ekipa

Ravnatelj

dr. Marco JARC
marco.jarc@solskicenter.net

Ravnatelj zagotavlja usklajeno upravljanje šolske ustanove, je njen pravni zastopnik in odgovoren za upravljanje finančnih virov, doseganje zastavljenih ciljev; ima avtonomne pristojnosti pri vodenju, koordiniranju in ovrednotenju človeških virov.

Ravnateljevi sodelavci

Ravnateljev namestnik
Prof. Peter ČERNIC
peter.cernic@solskicenter.net

Ravnateljevega sodelavca zbere ravnatelj. Ravnateljev sodelavec jamči nenehno in stalno pomoč ravnatelju. Svoje delo opravlja v interesu šole.

Ob odsotnosti ravnatelja, ravnateljev sodelavec sme dajati vsemu šolskemu osebju navodila in naročila, obenem pa opravlja posle, ki so mu bili poverjeni.

Odgovorni za smeri

Odgovorni za humanistično smer
Prof. Adrijan PAHOR
adrijan.pahor@solskicenter.net

Odgovorni za klasično smer
Prof. Nadja REBEC
nadja.rebec@solskicenter.net

Odgovorni za znanstveno smer
Prof.Marco PETEJAN
marco.petejan@solskicenter.net

Koordinatorje smeri imenuje Zbor učnega osebja. Koordinatorji jamčijo nenehno in stalno pomoč ravnatelju v interesu šole in usklajujejo izvajanje učne ponudbe po posameznih smereh.