Vodstvena ekipa

Ravnatelj

prof. Sonja KLANJŠČEK
sonja.klanjscek@solskicenter.net

Ravnatelj zagotavlja usklajeno upravljanje šolske ustanove, je njen pravni zastopnik in odgovoren za upravljanje finančnih virov, doseganje zastavljenih ciljev; ima avtonomne pristojnosti pri vodenju, koordiniranju in ovrednotenju človeških virov. Ravnatelj sprejema po dogovoru. 

Ravnateljevi sodelavci

Prof.ca Nadja MARINČIČ
nadja.marincic@solskicenter.net

Prof.ca Martina GRAHONJA
martina.grahonja@solskicenter.net

Ravnateljeve sodelavce zbere ravnatelj. Ravnateljev sodelavec jamči nenehno in stalno pomoč ravnatelju. Svoje delo opravlja v interesu šole.

Ob odsotnosti ravnatelja, ravnateljev sodelavec sme dajati vsemu šolskemu osebju navodila in naročila, obenem pa opravlja posle, ki so mu bili poverjeni.

Ciljni funkciji

Prof.ca Sara SEMEC
sara.semec@solskicenter.net

Prof. Jurij Klanjšček
jurij.klanjscek@solskicenter.net

Zboru učnega osebja je določil dve področji specifičnega didaktičnega dela za kateri je zadolžil ciljni funkciji. Področji sta bili takole izbrani:

  • ciljna funkcija za inkluzijo, kontinuiteto med stopnjami in skrb za promocijo šole, za kar bo teku šolskega leta 2020/21 skrbela prof. Sara SEMEC
  • ciljna funkcija za formativno in poklicno usmerjanje, samospoznavanje,  zdravstveno vzgojo, counselling in life skills, za kar bo teku šolskega leta 2020/21 skrbel prof. Jurij KLANJŠČEK