Vodstvena ekipa

Ravnateljica

dr. Sonja KLANJŠČEK
sonja.klanjscek@solskicenter.net

Ravnatelj zagotavlja usklajeno upravljanje šolske ustanove, je njen pravni zastopnik in odgovoren za upravljanje finančnih virov, doseganje zastavljenih ciljev; ima avtonomne pristojnosti pri vodenju, koordiniranju in ovrednotenju človeških virov. Ravnatelj sprejema po dogovoru. 

Ravnateljevi sodelavci

Prof. Nadja MARINČIČ
nadja.marincic@solskicenter.net

Prof. Martina GRAHONJA
martina.grahonja@solskicenter.net

Ravnateljeve sodelavce izbere ravnatelj. Ravnateljev sodelavec jamči nenehno in stalno pomoč ravnatelju. Svoje delo opravlja v interesu šole.

Ob odsotnosti ravnatelja, ravnateljev sodelavec sme dajati vsemu šolskemu osebju navodila in naročila, obenem pa opravlja posle, ki so mu bili poverjeni.

Ciljni funkciji

Prof. Sara SEMEC
sara.semec@solskicenter.net

Prof. Jurij Klanjšček
jurij.klanjscek@solskicenter.net

Zbor učnega osebja je določil dve področji specifičnega didaktičnega dela, za kateri je zadolžil ciljni funkciji. Ciljni funkcji izbranih področji skrbita za navedeno:

  • ciljna funkcija za kontinuiteto med šolskimi stopnjami in skrb za promocijo šole, za kar bo v teku šolskega leta 2021/22 skrbela prof. Sara SEMEC
  • ciljna funkcija za formativno in poklicno usmerjanje, samospoznavanje, counselling in life skills, za kar bo v teku šolskega leta 2021/22 skrbel prof. Jurij KLANJŠČEK