Šolski urniki in koledarji

Šolski koledar

V šolskem letu 2019/2020 se je pouk na šoli začel 10. septembra 2019, zaključil pa se bo 10. junija 2020. Prva pisna naloga zaključnega državnega izpita bo 17. junija 2020.

Pouka prosti dnevi, ki jih določa državni šolski koledar, so:

DATUMOBRAZLOŽITEV
8. decemberpraznik brezmadežnega spočetja
25. in 26. decemberbožič in sveti Štefan
1. januarnovo leto
6. januarsveti trije kralji
22. aprilvelikonočni ponedeljek
25. aprildan osvoboditve
1. majpraznik dela

Pouka prosti dnevi, ki jih določa deželni koledar, so:

DATUMOBRAZLOŽITEV
22. december – 6 januarBožične počitnice
24. februar – 26. februarPust
9.- 14. aprilVelikonočne počitnice
2. maj 
1. junij 

Pouka prost bo še 16.3.2019, dan goriškega zavetnika.

Trajanje učne ure

Pouk je tedensko razporejen v šestih dnevih. Učna ura traja v šolskem letu 2018/19 55 minut.

Začetek in konec pouka je usklajen z urniki javnih prevoznih sredstev. Za šolsko leto 2018/19 je urnik tako razporejen:

URATRAJANJE
1.8,10 – 9,05
2.9,05 – 10,00
1. odmor10,00 – 10,15
3.10,15 – 11,10
4.11,10 – 12,05
2. odmor12,05 – 12,10
5.12,10 – 13,05
6.13.05 – 14,00
3. odmor14,00 – 14,20
7.14,20 – 15,15
8.15,15 – 16,10

Dijaki vstopijo v učilnice ob 8.05. Dijaki, ki prihajajo zaradi prevoznih sredstev v šolo pred to uro, lahko prosijo za vstop v šolo od 7,45 dalje.

Za naslednje šolsko leto in v triletju 2019-2022 bo zbor učnega osebja v skladu z določili, odstavkov 5, 6 in 7 prvega člena zakona 107/2015 in ob upoštevanju principa prožnosti ter razpoložljivih človeških virov določil, kako bo v okviru šolske avtonomije prilagodil trajanje učne ure v skladu s potrebami po ojačitvi vzgojno izobraževalne ponudbe. To pomeni, da ob stalnem urniku bo načrtovano tudi občasno podaljšanje pouka, v okviru katerega bodo profesorji poskrbeli za obogatitev in ojačitev vzgojno izobraževalne ponudbe v skladu z razvojnim načrtom.