Trajanje učne ure, tedenski in letni koledar

Trajanje učne ure

Pouk je tedensko razporejen v šestih dnevih. Učna ura traja v šolskem letu 2018/19 55 minut.

Začetek in konec pouka je usklajen z urniki javnih prevoznih sredstev. Za šolsko leto 2018/19 je urnik tako razporejen:

URA TRAJANJE
1. 8,10 – 9,05
2. 9,05 – 10,00
1. odmor 10,00 – 10,15
3. 10,15 – 11,10
4. 11,10 – 12,05
2. odmor 12,05 – 12,10
5. 12,10 – 13,05
6. 13.05 – 14,00
3. odmor 14,00 – 14,20
7. 14,20 – 15,15
8. 15,15 – 16,10

Dijaki vstopijo v učilnice ob 8.05. Dijaki, ki prihajajo zaradi prevoznih sredstev v šolo pred to uro, lahko prosijo za vstop v šolo od 7,45 dalje.

Za naslednje šolsko leto in v triletju 2019-2022 bo zbor učnega osebja v skladu z določili, odstavkov 5, 6 in 7 prvega člena zakona 107/2015 in ob upoštevanju principa prožnosti ter razpoložljivih človeških virov določil, kako bo v okviru šolske avtonomije prilagodil trajanje učne ure v skladu s potrebami po ojačitvi vzgojno izobraževalne ponudbe. To pomeni, da ob stalnem urniku bo načrtovano tudi občasno podaljšanje pouka, v okviru katerega bodo profesorji poskrbeli za obogatitev in ojačitev vzgojno izobraževalne ponudbe v skladu z razvojnim načrtom.

Šolski koledar

V šolskem letu 2018/2019 se je pouk na šoli začel 11. septembra 2018, zaključil pa se bo 12. junija 2019. Prva pisna naloga zaključnega državnega izpita bo 19. junija 2019.

Pouka prosti dnevi, ki jih določa državni šolski koledar, so:

DATUM OBRAZLOŽITEV
8. december praznik brezmadežnega spočetja
25. in 26. december božič in sveti Štefan
1. januar novo leto
6. januar sveti trije kralji
22. april velikonočni ponedeljek
25. april dan osvoboditve
1. maj praznik dela

Pouka prosti dnevi, ki jih določa deželni koledar, so:

DATUM OBRAZLOŽITEV
23. december – 7 januar Božične počitnice
4. marec– 6. marec Pust
18.- 24. april Velikonočne počitnice

Pouka prost bo še 16.3.2019, dan goriškega zavetnika.