Šolski urniki in koledarji

V šolskem letu 2020/2021 se je pouk na šoli začel 16. septembra 2020, zaključil pa se bo 10. junija 2021. Prva pisna naloga zaključnega državnega izpita bo 16. ali 23.  junija 2021.

Pouka prosti dnevi, ki jih določa državni šolski koledar, so:

DATUMOBRAZLOŽITEV
8.decemberBrezmadežna
25. in 26. decemberbožič in sveti Štefan
1. januarnovo leto
6. januar sveti trije kralji
5. aprilavelikonočni ponedeljek
1. majpraznik dela
2. junijdan republike

Pouka prosti dnevi, ki jih določa deželni koledar, so:

DATUMOBRAZLOŽITEV
7. december most  Brezmadežne
24. december – 5. januarBožične počitnice
15. februar – 17. februar Pust
1.- 6. aprilVelikonočne počitnice

Pouka prost bo še 16.3.2021,  dan goriškega zavetnika. 

Zavodni svet je na 17. seji, dne 28. avgusta 2020, s sklepom št. 90 sklenil, da ohrani deželni šolski koledar brez vsakršne spremembe zaradi nejasnega stanja ob začetku šolskega leta. 

Šolski koledar

Trajanje učne ure

Pouk je tedensko razporejen v šestih dnevih. Učna ura traja v šolskem letu 2020/21  60 minut. Začetek in konec pouka je usklajen z urniki javnih prevoznih sredstev. Za šolsko leto 2020/21 je urnik tako razporejen: 

RAZRED ARAZRED B
8.00-8.10Sprejemanje8.00-8.10Sprejemanje
8.10-9.001. učna ura8.10-9.001. učna ura
9.00-9.502.učna ura9.00-9.10Aktivna pavza
9.50-10.00Aktivna pavza9.10-10.002.učna ura
10.00-10.503. učna ura10.00-10.10Aktivna pavza
10.50-11.00Aktivna pavza10.10-11.003. učna ura
11.00-11.504. učna ura11.00-11.10Aktivna pavza
11.50-12.00Aktivna pavza11.10-12.004. učna ura
12.00-12.505. učna ura12.00-12.10Aktivna pavza
12.50-13.00Aktivna pavza12.10-13.005. učna ura
13.00-13.506. učna ura13.00-13.05Aktivna pavza
13.50-14.00Aktivna pavza – odhod13.05-13.556. učna ura
13.55-14.00Aktivna pavza- odhod

Dijaki lahko vstopijo v učilnice od 7.55. 

Od šolskega leta 2020/21 sta zbor učnega  osebja in zavodni svet v skladu z določili, odstavkov 5, 6 in 7 prvega člena zakona 107/2015 in ob upoštevanju principa prožnosti ter razpoložljivih človeških virov  določil, da bo pouk za prvi bienij potekal v 5 dneh in sicer 1 dan po osem ur, tri dneve po šest ur in en dan po pet. Trajanje šolske ure bo ostalo nespremenjeno, čeprav bo v okviru šolske avtonomije in v skladu s potrebami po ojačitvi vzgojno izobraževalne ponudbe občasno načrtovano podaljšanje pouka, v okviru katerega bodo profesorji poskrbeli za obogatitev in ojačitev vzgojno izobraževalne ponudbe v skladu s šolskim razvojnim načrtom.

Ta sklep je zavodni svet 28.8.20202 zamrznil do konca trajanja zdravstvene krize. 

Če bo pouk stekel na daljavo le za polovico dijakov, bo urnik prilagojen kakor sledi:

  1. razredi bodo izmenično sledili pouku v prisotnosti po dnevih in tednih
  2. Sinhrona učna ura za razrede na daljavo bo trajala 45 min, asinhrona 15 minut.