Splošni podatki

D.I.Z Gregorčič – Šola s slovenskim učnim jezikom

Klasični licej Primoža Trubarja
Znanstveni licej – opcija uporabnih ved  Simona Gregorčiča
Humanistični licej   Simona Gregorčiča

Vodstvo in uprava na glavnem sedežu

ul. Puccini, 14 – Gorica  34170 (Go – Italija)
Tel.: +39 0481 82123  – Fax: +39 048182123
Elektronska pošta tajništvo: gois002002@istruzione.it
Overjena elektronska pošta : gois002002@pec.istruzione.it

D.Š.: 91021440317
Enotna koda: UF66XNIBAN: IT70D0103012401000001972870

Učne smeri
Klasični licej
Znanstveni licej
Humanistični licej