3. Zgodovina

Opis vsebin

Z dijaki se dobivam enkrat tedensko.
Oddelali smo Karolinge, Fevdalno družbo, Vzpon papeštva in nastanek Cerkvene države. Dijaki so in bodo dobivali tudi delovne liste iz delovnega zvezka (Zgodovina 2 - Delovni zvezek za drugi letnik gimnazije, Vilma Brodnik, Dragica Babič, DZS, 2018)
Do konca maja bi rada zaključila s vzponom islama, stanovsko monarhijo, italijansko mestno državo,...do nastanka absolutizma.

Ocenjevanje:

Znanje bom preverjala z ustnim spraševanjem, ocenjevanjem domačih izdelkov (PPT), pisno produkcijo med videolekcijo, audio posnetki, diskusijo v razredu.

Nazaj