1. Zgodovina in zemljepis

Opis vsebin

ZEMLJEPIS: od 30.3. do 24.4. Bolgarija, Severna Makedonija, Grčija, Albanija
ZGODOVINA: od 30.3. do 16.5. Grški znanstveniki in filozofi; od 18.5. do 10.6. Etruščani in nastanek Rima.

Ocenjevanje:

V dani situaciji je nujno prilagoditi tudi način preverjanja. Več pozornosti bom posvetila rednemu sodelovanju dijakov, temu, kako se odzivajo na dana navodila, kako so kritični in kreativni. Ocenjevala bom njihovo sprotno delo, ustno in pisno izražanje v video urah in klepetalnicah. O seminarskih nalogah bodo tudi poročali, tako da bom lahko ocenila in pisni izdelek (ppt) in ustno poročilo.
O določeni snovi bodo pisali dijaki tudi posamezne eseje (vsaj 2) in teste (vsaj 1). Zgodovino bom spraševala tudi ustno (vsak dijak bo sprašan na video uri ob prisotnosti vsaj dveh sošolcev).

Nazaj