2. Zgodovina in zemljepis

Opis vsebin

Flavijska dinastija (zaključek), cesarji posinovljenci, vojaški cesarji, Dioklecijan in Konstantin Veliki, Teodozij in krščanstvo, padec zahodnega rimskega cesarstva, Teodorik Veliki, Justinijan, Arabci in islam

Ocenjevanje:

Upoštevala bom sodelovanje pri videolekcijah in rednost pri oddaji nalog. Eno oceno so dijaki prejeli za pisno preverjanje (od pozne republike do vojaških cesarjev), ki je strukturirano tako, da so predvideni individualni odgovori odprtega tipa in odgovori, ki upoštevajo sklepanje, eno oceno pa bodo prejeli za ustno spraševanje v zvezi z obravnavanimi temami pri pouku.

Nazaj