1. Zgodovina in zemljepis

Opis vsebin

Zemljevid antične Grčije, Kretska in mikenska kultura, Dorski vdor, Svet bogov in mitov, Upravljanje grške polis, Velika kolonizacija po Sredozemlju, Sparta in Atene, Grško-perzijske vojne, Peloponeška vojna, Aleksander Veliki. Raziskovalno delo pri zemljepisu. Vsaki temi sem posvetila od ene do dveh ur, včasih v obliki flipped-classroom.

Ocenjevanje:

Upoštevala bom ocene, ki so jih dijaki prejeli v drugem polletju pred prekinitvijo pouka, sodelovanje pri videolekcijah in rednost pri oddaji nalog. Eno oceno bodo dijaki prejeli za raziskovalno delo pri zemljepisu, eno za raziskovalno delo o vsakdanjem življenju in kulturi v antični Grčiji in eno predvidoma za ustno spraševanje v zvezi z obravnavanimi temami pri pouku zgodovine.

Nazaj