2. Zgodovina in zemljepis

Opis vsebin

ZGODOVINA: od 30.3. do 24.4. KRIZA RIMSKEGA IMPERIJA IN RAZPAD ZAHODNORIMSKEGA CESARSTVA; od 27.4. do 16.5. VDORI BARBARSKIH PLEMEN; od 18.5. do 10.6. PREDSTAVITVE SEMINARSKIH NALOG.

Dijaki prejemajo navodila prek spletne učilnice, dvakrat tedensko imamo video ure.

Ocenjevanje:

V dani situaciji je nujno prilagoditi tudi način preverjanja. Več pozornosti bom posvetila rednemu sodelovanju dijakov, temu, kako se odzivajo na dana navodila, kako so kritični in kreativni. Ocenjevala bom njihovo sprotno delo, ustno in pisno izražanje v video urah in klepetalnicah. O seminarskih nalogah bodo tudi poročali, tako da bom lahko ocenila in pisni izdelek (ppt) in ustno poročilo.
O določeni snovi bodo pisali dijaki tudi posamezne eseje (vsaj 2) in teste (vsaj 2).

Nazaj