3. Zgodovina in Filozofija

Opis vsebin

ZGODOVINA
Ena ura: Dijaki bodo spoznali figuro Karla V in problematike, ki jih je postavljalo izjemno raznoliko cesarstvo.

Ena ura: Obravnavali bomo pomorska raziskovanja, špansko odkritje Amerike in propad Azteškega in Inkovskega cesarstva.

Tri ure: Verska reforma. Obravnavali bomo reformacijska gibanja, ki so temeljno vplivala na kasnejši razvoj Evrope. Posebno pozornost bomo namenili Martinu Lutru in njegovi zahtevi po reformi katoliške Cerkve; Jeanu Calvinu, Ulrichu Zwingliju in t.i. radikalni reformi.
Dijaki bodo spoznali reformacijo na Slovenskem, okolje in pogoj za Trubarjevo in Dalmatinovo delovanje.

FILOZOFIJA
Dve uri: Avguštin iz Hipone in patristika.
Dve uri: Utrjevanje snovi iz celega šolskega leta potom tematskih sklopov.

Ocenjevanje:

Pri ocenjevanju bom upošteval v enaki meri sledeče faktorje:
a) Pripravljenost in sodelovanje na videolekcijah.
b) Rednost pri domačem delu in kakovost pisnih izdelkov.
c) Preverjanje v obliki samostojnega nastopa, spraševanja ali pisno potom dokumenta v skupni rabi.

Nazaj