5. Zgodovina in filozofija

Opis vsebin

Maj

Zgodovina
Dve uri: hladna vojna od Nixonove dobe dalje
Ena ura: Bližnji Vzhod od konca druge svetovne vojne do današnjih dni, s posebno pozornostjo na Izrael
Dve uri: propad Jugoslavije

Filozofija
Ena ura: Croce
Ena ura: Husserl
Ena ura: Heidegger
Dve uri: Wittgenstein

Ocenjevanje:

Pri ocenjevanju bom upošteval v enaki meri sledeče faktorje:
a) Pripravljenost in sodelovanje na videolekcijah.
b) Rednost pri domačem delu in kakovost pisnih izdelkov.
c) Preverjanje v obliki samostojnega nastopa, spraševanja ali pisno potom dokumenta v skupni rabi.

Nazaj