4. Zgodovina in filozofija

Opis vsebin

Mesec maj

ZGODOVINA
Tri ure: Kolonializem v 19. stoletju. Opijske vojne, upor Tiapingov. Japonska v obdobju restavracije Meiji. Rusko-japonska vojna.
Ena ura: Italija v obdobju 1870-1914.
Ena ura: balkanske vojne 1912-13.

FILOZOFIJA
Ena ura: francoski iluminizem, Voltaire in Rousseau.
Štiri ure: Kant.

Ocenjevanje:

Pri ocenjevanju bom upošteval v enaki meri sledeče faktorje:
a) Pripravljenost in sodelovanje na videolekcijah.
b) Rednost pri domačem delu in kakovost pisnih izdelkov.
c) Preverjanje v obliki samostojnega nastopa, spraševanja ali pisno potom dokumenta v skupni rabi.

Nazaj