3. Zgodovina

Opis vsebin

Vzpon osmanskih Turkov, Kriza Cerkve v 14. in 15. stoletju, Stoletna vojna, Vojna dveh vrtnic, Znanilci nove dobe - iznajdbe od 13. do 15. stoletja, Habsburžani in Celjani, Rekonkvista, Amerika pred odkritji (Azteki, Maji, Inki), Geografska odkritja, Humanizem in renesansa. Posamezni temi sem namenila od ene do dveh ur.

Ocenjevanje:

Upoštevala bom oceno, ki so jo dijaki prejeli pred prekinitvijo pouka. Eno oceno bodo prejeli za pisno raziskavo, eno pa bodo pridobili med ustnim spraševanjem (vsak dijak se osredotoči na eno od obravnavanih tem in o njej ustno poroča med videolekcijo).

Nazaj