5. Zgodovina

Opis vsebin

Z dijaki se srečujem enkrat tedensko.

Prišli smo do konca 2SV.
Nadaljujem z organizacijo združenih narodov, bipolarnim svetom, oblikovanjem zahodnega bloka, sovjetizacijo vzhodne Evrope, tretjim svetom, popuščanje napetosti, gospodarskim razvojem, popularne kulture, zatonom hladne vojne, padec komunizma v vzhodni Evropi, vojne v nekdanji Jugoslaviji.

Ocenjevanje:

Znanje bom preverjala s pisnim preverjanjem, ocenjevanjem domačih izdelkov, pisno produkcijo med videolekcijo, diskusijo v razredu.

Nazaj