4. Zgodovina

Opis vsebin

Z dijaki se srečujem enkrat tedensko. Združila sem 4.h in 4.z.
Dijaki so morali sprva predstaviti svoj ppt. To nalogo so dobili že v času, ko je pouk potekal v šoli. Torej smo sprva zaključili s predstavitvami. Nadaljevali smo z Francosko revolucijo, Napoleonomo Bonaparte, Napoleonove vojne.
Nadaljujem z Ilirskimi provincami, Kongresno Evropo, Evropo med vzhodom in zahodom, ideologijami in političnimi strankami in razvojem ustavnosti in parlamentarizma.

Ocenjevanje:

Znanje bom preverjala z ustnim spraševanjem, ocenjevanjem domačih izdelkov, pisno produkcijo med videolekcijo.

Nazaj