2. Zgodovina

Opis vsebin

Zemljepis: raziskovanje sveta s posebnim ozirom na Severno, Latinsko Ameriko, Oceanijo in Avstralijo. ( 6 ur) Zgodovina: rimska družba za časa kraljev, boj plebejcev, osvajalne vojne. (4 ure) Kriza rimske republike in prehod v cesarsko obdobje.(2 uri) Rimsko cesarstvo po Avgustu do konca principata.( 7 ur) Poznoantično rimsko cesarstvo (2 uri).

Ocenjevanje:

Ocenila bom raziskave, učinkovitost PowerPointa, delo v skupinah, ustno spraševanje.

Nazaj