5. Zgodovina

Opis vsebin

Nacizem, nemška zunanja politika, Japonska, Velika Britanija in Britanska skupnost narodov, Francija, ZDA, sovjetsko gospodarstvo od držav.vojne do začetka 2.s.v., uvajanje totalitarizma, španska drž. vojna, razpad AO in nastanek Kraljevine SHS, Niška deklaracija, Krfska deklaracija, majniška deklaracija, Slovenci v Jugoslovanski državi, boj za meje, Koroška, Štajerska, koroški plebiscit, Primorska pod fašizmom, 2.s.v., vzroki, stanje pred vojno, sintetičen povzetek poglavitnih dogodkov med vojno, Slovenci med 2.s.v., hladna vojna, tržaško vpr., resolucija inform., londonski memorandum.

Ocenjevanje:

ustni nastop, domači izdelki (referati) diskusija, samostojno delo

Nazaj