2. VEROUK

Opis vsebin

1.razredi: INTELEKTUALNI RAZVOJ: spomin, metode uspešnega učenja,
ČUSTVENI, SOCIALNI, RELIGIOZNI RAZVOJ
2.razredi: KRŠČANSTVO: zgodovinski viri o Jezusovem življenju,njegovo delovanje,nastanek in razvoj krščanske skupnosti
3.razredi: ISKANJE ŽIVLJENJSKEGA SMISLA: analiza tekstov, Franklova logoterapija,
UVOD V POZNAVANJE SVETEGA PISMA nastanek, interpretacija,razdelitev
4.razredi: VREDNOTE-VZGOJA, MORALNA TEOLOGIJA: svoboda in odgovornost, etika,osnove moralnega odločanja
5.razredi: FILOZOFSKA ANTROPOLOGIJA, Pavlova trihotomija: duhovnost, duševnost, telesnost

Ocenjevanje:

Ocenjevala bom kvaliteto vsebine in jezikovno točnost domačega dela(1-2nalogi) zaključno ustno preverjanje vseh predelanih tematik v letošnjem šolskem letu ob upoštevanju kriterijev določenih na profesorskem zboru

Nazaj