5. Umetnostna zgodovina

Opis vsebin

Začetek marca
- Zaključek učne enote o secesiji;
marec - maj
- Najpomembnejše značilnosti, avtorji in smernice umetnosti od zgodovinskih avantgard do umetnosti po drugi svetovni vojni.

Ocenjevanje:

Med zdravstveno emergenco bom usvajanje učnih vsebin ocenil z ustnim spraševanjem in z vrednotenje sodelovanja ter domačega dela po kriterijih ZUO iz dne 23. marca 2020.

Nazaj