4. Umetnostna zgodovina

Opis vsebin

Marec - april
- Izbrane teme in avtorji renesanse 15. stoletja;
april - maj
- Najpomembnejše značilnosti in glavni avtorji med visoko renesanso in barokom;

Ocenjevanje:

Med zdravstveno emergenco bom usvajanje učnih vsebin ocenil z ustnim spraševanjem, oceno raziskovalnega dela in z vrednotenje sodelovanja in domačega dela po kriterijih ZUO iz dne 23. marca 2020.

Nazaj