3. Umetnostna zgodovina

Opis vsebin

Marec - maj:
- Izbrani argumenti iz obdobja rimske umetnosti;
- Glavne značilnosti starokrščanske in bizantinske umetnosti;

Ocenjevanje:

Med zdravstveno emergenco bom ocenil raziskovalno delo in ustno predstavitev izbranih argumentov, sodelovanje in domače delo po kriterijih ZUO iz dne 23. marca 2020.

Nazaj