1. TEHNIČNO RISANJE IN ZGODOVINA UMETNOSTI

Opis vsebin

Egipčanska umetnost/ marec-april /6 ur
Egejska kultura in umetnost/maj -junij / 6 ur
osnovno geometrijsko načrtovanje / april-maj / 4 ure

Ocenjevanje:

Dijaki so in bodo pripravili krajše seminarske naloge v vezi z omenjenimi temami (egipčanska in egejska umetnost). V tem primeru bom na koncu šolskega leta ocenila seminarske naloge in govorni nastop z eno skupno oceno. Dijaki bodo prispevali k skupni oceni z samoocenjevanjem. Usvajanje znanja posameznih učnih vsebin bom ocenila po sklopih s časovno omejenim testom.
Risbe ocenjujem s tem, da preverim pravilnost izvedbe, natančnost pri načrtovanju in pravočasni rok oddaje. Vsaka oddana risba je ocenjena.

Nazaj