5. TEHNIČNO RISANJE IN ZGODOVINA UMETNOSTI

Opis vsebin

impresionizem / februar-marec /3 ure
postimpresionisti / marec /3 ure
art nouveau in secesija / april / 2 uri
avantgarde v XX. stoletju / april - maj / 6 ur
bauhaus in racionalizem v arhitekturi in umetni obrti, pop art / junij / 2 uri
načrtovanje linearne perspektive - g. telesa / marec - april- maj/ 8 ur

Ocenjevanje:

Usvajanje znanja posameznih učnih vsebin bom ocenila po sklopih s časovno omejenim testom in s krajšim ustnim preverjanjem. Dijaki, ki bodo želeli ustno popraviti ocene posameznih učnih vsebin, bodo imeli možnost to izvesti v mesecu juniju. Risbe ocenjujem s tem, da preverim pravilnost izvedbe, natančnost pri načrtovanju in pravočasni rok oddaje. Vsaka oddana risba je ocenjena.

Nazaj