4. TEHNIČNO RISANJE IN ZGODOVINA UMETNOSTI

Opis vsebin

visoka renesansa / Michelangelo in Raffaello/ marec/ 4 ure
beneška renesansa, manierizem / april / 3 ure
ortogonalne projekcije teles, ki niso vzporedna nobeni projekcijski ravnini / marec-april/ 4 ure
severna renesansa in barok/ maj - junij/ 6 ur
ortogonalne projekcije presekanih teles / maj-junij/ 4 ure

Ocenjevanje:

Usvajanje znanja posameznih učnih vsebin bom ocenila po sklopih s časovno omejenim testom ali s krajšim ustnim spraševanjem. Dijaki, ki bodo želeli ustno popraviti ocene posameznih učnih vsebin, bodo imeli možnost ustnega preverjanja v mesecu juniju. Risbe ocenjujem s tem, da preverim pravilnost izvedbe, natančnost pri načrtovanju in pravočasni rok oddaje. Vsaka oddana risba je ocenjena.

Nazaj