3. TEHNIČNO RISANJE IN ZGODOVINA UMETNOSTI

Opis vsebin

Romanika (Toskana, Benetke in južna Italija) / marec-april/4 ure
Gotika/april-maj-junij / 7 ur
Ortogonalne projekcije skupnih geometrijskih teles,ortogonalne projekcije teles, ki niso vzporedna nobeni projekcijski ravnini. / april/maj/ 6 ur

Ocenjevanje:

Dijaki bodo pripravili krajše seminarske naloge v vezi z obdobjem gotike. V tem primeru bom na koncu šolskega leta ocenila seminarske naloge in govorni nastop z eno skupno oceno. Usvajanje znanja posameznih učnih vsebin bom ocenila s časovno omejenim testom.
Risbe ocenjujem s tem, da preverim pravilnost izvedbe, natančnost pri načrtovanju in pravočasni rok oddaje. Vsaka oddana risba je ocenjena.

Nazaj