2. TEHNIČNO RISANJE IN ZGODOVINA UMETNOSTI

Opis vsebin

Etruščani/marec-april /5 ur
načrtovanje hiperbole / marec / 2 uri
Rimska umetnost/ maj -junij/ 7 ur
ortogonalne projekcije /maj /4 ure

Ocenjevanje:

Usvajanje znanja posameznih učnih vsebin bom ocenila po sklopih s časovno omejenim testom. Dijaki, ki bodo želeli ustno popraviti ocene posameznih učnih vsebin, bodo imeli možnost ustnega preverjanja v mesecu juniju. Risbe ocenjujem s tem, da preverim pravilnost izvedbe, natančnost pri načrtovanju in pravočasni rok oddaje. Vsaka oddana risba je ocenjena.

Nazaj