1. Športne in gibalne vede

Opis vsebin

Glede na dejstvo, da s poukom na daljavo ni bilo mogoče nadaljevati z rednim učnim načrtom, sem prilagodila telesno vadbo obstoječim razmeram. Izhajala sem iz trenutne potrebe po gibanju za okrepitev imunskega sistema in za vzdrževanje pravilne telesne drže v obdobju hišne izolacije in večurnega sedenja pred ekrani.
V obdobju do 24.aprila (6-7 ur sinhronega dela) sem se osredotočila na naslednje vsebine:
- Vpliv gibanja na imunski sistem s pravilno izbrano kardio vadbo .
- Pomembnost krepilnih in še posebno stabilizacijskih ter razteznih vaj za preprečevanje napačnih telesnih drž.
V mesecu maju (5-6 ur sinhronega pouka) bom dopolnila zastavljeno delo s poglavljem o koordinacijskih sposobnostih.
Organizacija dela:
Dijaki dobijo na spletni učilnici gradivo za praktično delo (delavnice in/ali videoposnetke, katere lahko izbirajo glede na fizično-motorične sposobnosti in/ali osebna zanimanja) in tekste za teoretično podkrepitev praktičnega dela. V trieniju je večji poudarek na teoriji kot v bieniju. Na video srečanjih dijaki poročajo, kako so si organizirali tedensko telesno vadbo, krajši čas pa namenim razlagi teoretičnih pojmov.

Ocenjevanje:

Domače delo (samostojno izvajanje telesne vadbe po navodilih) sproti preverjam z ustnim spraševanjem na videolekcijah. V obdobju pouka na daljavo bodo dobili dijaki dve oceni:
- ena bo upoštevala kvaliteto sodelovanja (prisotnost na videolekcijah, razumevanje navodil in še posebno opravljanje domačega dela - telesne vadbe vključno z delavnicami in videoposnetki)
- druga ocena pa bo izhajala iz končnega spraševanja skozi vse teorične in praktične vsebine predelane v obdobju pouka na daljavo.

Nazaj