3. Slovenski jezik in književnost

Opis vsebin

Od prvih zapiskov do Romantike:

- Katoliško slovstvo (str. 166 - 177)

- Razsvetljenstvo (str. 177 - 278)

- Romantika (začetek)

Z dijaki se srečujem dvakrat tedensko. Dijaki doma preberejo besedilo, pri pouku pa obravnavam življenjepis avtorja, pojasnim njegovo delo.

Ocenjevanje:

Znanje bom preverjala z ustnim spraševanjem, ocenjevanjem domačih izdelkov in s pisno produkcijo med videolekcijo.
Z dijaki sem se tudi zmenila za pisanje šolskih nalog.

Nazaj