1. Slovenščina

Opis vsebin

SLOVNICA: od 30.3. do 24.4. OBLIKOSLOVJE (glagol, prislov, predlog, medmet, členek, veznik); od 27.4. do 10.6. PRAVOPIS (raba ločil, velika in mala začetnica).
KNJIŽEVNOST: od 30.3. do 24.4. GRŠKA ANTIČNA KNJIŽEVNOST ; od 27.4. do 23.5. RIMSKA ANTIČNA KNJIŽEVNOST; od 25.5. do 10.6. SREDNJEVEŠKA KNJIŽEVNOST.

Dijaki prejemajo navodila prek spletne učilnice, dvakrat tedensko imamo video ure.

Ocenjevanje:

V dani situaciji je nujno prilagoditi tudi način preverjanja. Več pozornosti bom posvetila rednemu sodelovanju dijakov, temu, kako se odzivajo na dana navodila, kako so kritični in kreativni. Ocenjevala bom njihovo sprotno delo, ustno in pisno izražanje v video urah in klepetalnicah. O seminarskih nalogah bodo tudi poročali, tako da bom lahko ocenila in pisni izdelek (ppt) in ustno poročilo.
O določeni snovi bodo pisali dijaki tudi posamezne eseje (vsaj 2) in teste (vsaj 2). Književnost bom spraševala tudi ustno (vsak dijak bo sprašan na video uri ob prisotnosti vsaj dveh sošolcev).

Nazaj