5. Slovenščina

Opis vsebin

V času od začetka emergence do konca šolskega leta sem (bom) obravnaval te teme, oziroma avtorje: Tone Seliškar, France Bevk, Voranc, Kranjec, Bartol, Grum, Gruden, književnost med 2.s.v., Balantič, Bor, Kajuh, sodobna književnost, graditeljska lit. Krakar, pesmi štirih, Kovič, Menart, Zlobec, Pavček, Kocbek, Minatti, Zajc, Pahor, Rebula. Za snov do konca š.l. (od liter. med 2.s.v. naprej) bom potreboval 15 ur.

Ocenjevanje:

ustno preverjanje, ocen. domačih izdelkov, delo po skupinah in diskusijo. Večjo težo (60%) bo imela ocena ustnega preverjanja

Nazaj