3. Slovenščina

Opis vsebin

Od 30.3. do 28.4. Anton Tomaž Linhart in Valentin Vodnik; od 29.4. do 16.5. Jernej Kopitar; od 18.5. do 10.6. Slovenska romantika.

Dijaki prejemajo navodila prek spletne učilnice, dvakrat tedensko imamo video ure.

Ocenjevanje:

V dani situaciji je nujno prilagoditi tudi način preverjanja. Več pozornosti bom posvetila rednemu sodelovanju dijakov, temu, kako se odzivajo na dana navodila, kako so kritični in kreativni. Ocenjevala bom njihovo sprotno delo, ustno in pisno izražanje v video urah in klepetalnicah.
O določeni snovi bodo pisali dijaki tudi posamezne eseje (vsaj 2) in teste (vsaj 2). Književnost bom spraševala tudi ustno (vsak dijak bo sprašan na video uri ob prisotnosti vsaj dveh sošolcev).

Nazaj