. Slovenščina

Opis vsebin

Kosovel (zaključek) Podbevšek, Vodnik, Jarc (1 ura).Nadaljevanje in preseganje socialnega realizma: Kosmač. (1 ura) Lirika socialnega realizma: Gruden, Seliškar. (1 ura) Vzporedni tokovi: postsimbolizem pri Vipotniku, Balantiču. Vodušek. (2 uri) Lirika upora: Kajuh, Bor. (1 ura) Bartolov Alamut (1 ura) Kocbek kot pričevalec našega časa. (1 ura) Slovenska književnost po 2. svetovni vojni (kratek oris obdobij) (1 ura) Intimizem: Pesmi štirih. (2 uri). lirsko pesništvo po 2. svetovni vojni (2 uri). Boris Pahor in Alojz Rebula (tematike njunih del in pregled glavnih del) (3 ure).

Ocenjevanje:

Preverila bom poznavanje argumenta z ustnim spraševanjem, ocenila bom domače naloge, npr. pisno interpretacijo losovelovih pesmi, simulacijo maturitetne naloge; pri ocenjevanju bom upoštevala pisno poročilo o prebrani knjigi.

Nazaj