4. Slovenščina

Opis vsebin

V času od začetka emergenca do konca šolskega leta sem (bom) obravnaval: preostanek slovenskega realizma in naturalizma - Jenko, Jurčič, Kersnik, Gregorčič, Aškerc, Tavčar, Govekar, književnost slovenske moderne, zgodovinski (evropski) okvir, razmere na Slovenskem, literarne smeri, Baudelaire, Verlaine, Kette, Murn. Do konca š.l. bom slovenski moderni in avtorjem namenil 15 ur (45')

Ocenjevanje:

Ustno preverjanje, domači izdelki, delo po skupinah, razpravo

Nazaj