1. SLOVENŠČINA

Opis vsebin

Oblikoslovje: Glagol, vaje - 5 ur, Števnik -1 ura, nepregibne besedne vrste - 2 uri, vaje za ponavljanje vseh besednih vrst - 5.

Ocenjevanje:

Poznavanje obravnavane snovi bom preverjala na več načinov: z vprašanji na videolekciji, s popravo in vrednotenjem domačih nalog (vaj, spisov, poročila o prebrani knjigi), z enim sumativnim preverjanjem maja meseca.

Nazaj