1. Naravoslovje

Opis vsebin

Za obravnavo učne enote POVEZOVANJE DELCEV (Struktura molekul, elektronegativnost elementov, polarnost spojin. Molekulske vezi. Lastnosti in zgradba trdnih snovi.) sem izvedla 9 lekcij v mesecu marcu in aprilu, 3 lekcije pa načrtujem v mesecu maju. V preostalih 5 lekcijah, ki so še na voljo v mesecu maju, bom predvideno obravnavala vsaj del (odvisno od odziva dijakov) učne enote ZUNANJI PREOBLIKOVALNI PROCESI ZEMELJSKEGA POVRŠJA, ki zajema sledeča poglavja: uvod v geografijo; zunanje sile in preoblikovalni procesi; ledeniško, rečno, kraško, vetrno in obalno površje. a

Ocenjevanje:

Učno enoto POVEZOVANJE DELCEV sem delno že preverjala. Ocenila sem domače naloge in kontrolko. Predvidena je še ena kontrolna naloga (pisna produkcija med videolekcijo) in po potrebi pisno ali ustno (v dogovoru z dijaki) popravljanje negativnih ocen.

Za učno enoto ZUNANJI PREOBLIKOVALNI PROCESI ZEMELJSKEGA POVRŠJA predvidevam eno pisno ali ustno preverjanje (odvisno od razpoložljivega časa in vsekakor v dogovoru z dijaki).

Nazaj