2. Naravoslovje

Opis vsebin

Marec: značilnosti, razmnoževanje in vrste virusov. Virusi in človek. Korona virusi in epidemije. 3 ure.
April: značilnosti živih bitij, celica osnovna in funkcionalna enota organizmov, razvrščanje organizmov, domena, kraljestvo, vrsta, dvočlensko poimenovanje. 4 ure.
Maj in junij: značilnosti, vrste, razmnoževanje, prokariontov; bakterije in arheje. Koristne bakterije in jogurt. Značilnosti gliv, rastlin in živali 5 ur.

Ocenjevanje:

V času zdravstvene emergence ocenjujem domače naloge, kvize, kratke raziskave, poročanja na video lekcijah. Slednje združujem po tri in srednjo vrednost vpišem kot formativno oceno v e-dnevnik. Znanje preverjam tudi z napovedanimi spraševanji. Pri ocenjevanju upoštevam redno oddajo nalog, znanstveno terminologijo, kvaliteto in poglobljenost ter napredovanje v kompetencah. Osrednji element ocenjevanja je tudi sodelovanje na video srečanjih. Ocene vpisujem v e-register. Pri končnem ocenjevanju mislim upoštevati: uspeh prvega polletja, ocene tekočega polletja pred zdravstveno emergenco in pridobljene ocene v času emergence.

Nazaj