3. Naravoslovje

Opis vsebin

Obravnavo učne enote RAVNOTEŽJA V VODNIH RAZTOPINAH (pufri; elektrolitska disociacija; hidroliza soli; ionske reakcije v vodnih raztopinah) sem izvedla v 7 lekcijah v mesecu marcu in aprilu, 3 lekcije pa še načrtujem v mesecu maju.

V preostalih lekcijah, ki bodo še na voljo v mesecu maju, bom predvidoma obravnavala vsaj del (odvisno od odziva dijakov) učne enote REDUKCIJA IN OKSIDACIJA, ki zajema sledeča poglavja: redoks spremembe, urejanje enačb redoks reakcij, elektrokemijska napetostna vrsta, računske naloge iz redoks reakcij, galvanski člen, elektroliza, računske naloge iz elektrolize.

Ocenjevanje:

Začetni del učne enote RAVNOTEŽJA V VODNIH RAZTOPINAH (imenovanje kislin, baz in soli, protolitske reakcije kislin in baz; avtoprotoliza vode; osnovni računi pH in indikatorji), ki smo jo obravnavali v šoli, sem preverila s pisno produkcijo med videolekcijo. Za ostale vsebine iste učne enote (pufri, elektrolitska disociacija, hidroliza soli, ionske reakcije v vodnih raztopinah) je predvidena še ena pisna produkcija med videolekcijo v obliki reševanja vaj.

Za učno enoto REDUKCIJA IN OKSIDACIJA predvidevam še eno pisno preverjanje med videolekcijo v obliki reševanja vaj.

Po potrebi bom izvedla še pisno popravljanje negativnih ocen.

Nazaj