2. Naravoslovje

Opis vsebin

Biologija: pridobivanje energije, izmenjava in transport snovi; dihanje; izločanje. Uravnavanje delovanja živalskega organizma. Endokrini sistem. Živčevje. (18 ur sinhrono)
Kemija: množinska in masna koncentracija; priprava raztopin; hidratacija (9 ur sinhrono)

Ocenjevanje:

Usvajanje učnih vsebin bom preverjala ustno pri biologiji, pri kemiji pa s pisnim testom. Pri vrednotenju in ocenjevanju bom upoštevala poznavanje predelane snovi, logično utemeljevanje odgovorov, natančnost in pridobitev ustreznega znanstveno - tehničnega izrazja.

Nazaj