3. Naravoslovje

Opis vsebin

Genetika: DNA, sinteza beljakovin, celična delitev, klasična genetika in Mendlovi zakoni, mutacije (9 ur sinhrono)
Biotehnologija in gensko inženirstvo, GSO, kloniranje, človeški genom (5 ur sinhrono)

Ocenjevanje:

Usvajanje učnih vsebin bom preverjala ustno in upoštevala poznavanje predelane snovi, sposobnost samostojnega sklepanja, logično utemeljevanje in pridobitev ustreznega znanstveno - tehničnega izrazja.

Nazaj